JULYHOUSE - THƯƠNG HIỆU TIÊN PHONG ỨNG DỤNG TINH DẦU VÀO ĐỜI SỐNG

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

BẠN VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này là bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi!Trang web của Công Ty TNHH NATURAL HOUSE có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ khi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Julyhouse đồng nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi này.

Miễn trừ trách nhiệm của Julyhouse

Những nội dung của trang web Julyhouse như văn bản, hình ảnh, thông tin thu được từ bên cấp phép của chúng tôi và những tài nguyên khác trên trang web Julyhouse (“Nội dung”) chỉ dành cho những mục đích thông tin. Nội dung không được xem như thay thế cho những lời khuyên y tế, chẩn đoán hay điều trị.

Khi có bất kỳ câu hỏi liên quan đến tình huống y khoa, hãy luôn tìm đến lời khuyên của bác sĩ hoặc các cơ quan y tế có thẩm quyền. Đừng bao giờ bỏ qua hay trì hoãn việc tìm đến những lời khuyên của chuyên gia y tế chỉ vì bạn đọc được thông tin trên trang web Julyhouse.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cần biết rằng trang Julyhouse không hướng đến nhóm khách hàng là trẻ em dưới 13 tuổi và không thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

Sử dụng nội dung

Julyhouse cho phép bạn được toàn quyền xem và tải về những tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại nếu bạn đính kèm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu đó.

Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào đối với việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập được trên trang Julyhouse, có thể được nhắc đến ở những phần khác trên trang web và được kết hợp vào Điều khoản và Điều kiện này để người dùng tham khảo.

Quyền nội dung vẫn thuộc về Julyhouse hoặc các bên cấp phép của Julyhouse. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, độc quyền nhãn hiệu và các luật khác.

Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của Julyhouse. Tất cả những quyền lợi không được đề cập ở đây hoàn toàn thuộc về Julyhouse và các bên cấp phép.

Nếu vi phạm những Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Nội dung của bạn sẽ bị thu hồi và bạn phải tiêu hủy bất cứ bản sao Nội dung nào được lấy từ trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý của Julyhouse và những bên cấp phép

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web và Nội dung của Julyhouse.

Khi sử dụng trang web Julyhouse, thông tin sẽ được chuyển qua một trung gian có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Julyhouse và các nhà cung cấp của chúng tôi. Theo đó, Julyhouse không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn, hay hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng trang web Julyhouse.

Julyhouse, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang Julyhouse sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi thiệt hại thực tế bạn phải gánh chịu. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích cá nhân nào, kể cả trường hợp tử vong do sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc Nội dung.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc Nội dung phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự việc dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản và Điều kiện này được dành riêng và chỉ giới hạn đối với những biện pháp được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này.

Quảng cáo, tìm kiếm và đường dẫn đến các trang web khác

Julyhouse có thể cung cấp những đường dẫn đến trang web của những bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể lựa chọn những trang web để đưa ra câu trả lời ưu tiên cho cụm từ tìm kiếm của bạn và Julyhouse có thể đồng ý để những nhà quảng cáo trả lời cho một số cụm từ tìm kiếm nhất định bằng những mẫu quảng cáo hay nội dung được tài trợ.

Julyhouse không khuyến khích và xác thực những nội dung từ trang web của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của những trang được liên kết, những trang nằm trong khuôn khổ của Julyhouse, các trang của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra tuyên bố nào về nội dung hay tính chính xác của chúng.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web bên thứ ba của mình và tuân thủ các điều kiện và điều khoản sử dụng của những trang đó. Julyhouse không xác thực bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay phương pháp điều trị nào được quảng cáo trên trang web của chúng tôi.

Bồi thường

Bạn phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo Julyhouse, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách nhiệm và hòa giải, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán của các cáo buộc do bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Phạm vi quyền hạn

Bạn cần đồng ý rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với Julyhouse hoặc trang web của Julyhouse là của tòa án. Bạn cũng cần đồng ý thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến Julyhouse Các Điều khoản và Điều kiện này do pháp luật nước Việt Nam chi phối mà không liên quan đến những mâu thuẫn với các nguyên tắc luật pháp.

Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng Điều khoản và Điều kiện này không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không bỏ qua bất kỳ các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được xem như tiếp tục bỏ qua những điều khoản hay điều kiện này hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.

Thông báo và quy trình gỡ bỏ nội dung trên trang Julyhouse những vấn đề liên quan đến đại lý bản quyền

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu mà bạn truy cập vào hay tài liệu từ trang web vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ hay truy cập để xem xét kỹ càng hơn những nội dung từ trang web bằng cách liên hệ với đại lý bản quyền của Julyhouse và cung cấp các thông tin sau:

  • Xác định nội dung đã được đăng ký bị vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn. Vui lòng mô tả nội dung và nếu có thể thì cung cấp thêm một bản sao hoặc nguồn (ví dụ URL) bản quyền nội dung.
  • Xác định tài liệu vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn và vị trí của nó. Vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL hay bất kỳ thông tin cần thiết khác để xác định vị trí của tài liệu.
  • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn nếu có.
  • Tuyên bố rằng bạn tin chắc việc sử dụng các tài liệu bị khiếu nại này không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc pháp luật.
  • Tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và cho thấy “bạn nhận thức được hình phạt về tội khai man”, bạn chính là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền để thực hiện khiếu nại này.
  • Chữ ký hoặc ký hiệu có giá trị tương đương chữ ký từ người giữ bản quyền hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

Nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, xét theo từng trường hợp, Julyhouse duy trì thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản của trang web nếu thuê bao và tài khoản ấy vi phạm nhiều lần.

Thỏa thuận hoàn chỉnh

Trừ khi được quy định trong một thông báo hợp pháp cụ thể trên trang web của Julyhouse, các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư chính là những nhân tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Julyhouse cho việc sử dụng trang web và nội dung của Julyhouse.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng Julyhouse dễ dàng sử dụng và có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc nhận xét nào về trang web, bao gồm bất cứ thông báo về các đường dẫn không hoạt động, hãy gửi thông tin đến chúng tôi qua Email: cskh@julyhouse.vn

Công Ty TNHH NATURAL HOUSE

  • MST: 0315462181
  • Cửa hàng: 18 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, Tp.HCM
  • Email: cskh@julyhouse.vn
  • SĐT: 0972.660.448

Mọi góp ý và phản hồi về thái độ nhân viên vui lòng gửi về hòm thư nội bộ: operation@julyhouse.vn. Chúng tôi rất biết ơn những ý kiến đóng góp từ quý khách hàng!